Home

Interim bestuur BAS Judo wordt formeel

5 februari 2003.  Op woensdag 19 februari wordt in Het Koetshuis de algemene ledenvergadering gehouden van BAS Judo. Hierbij zullen onder andere bestuursleden worden gekozen.

Momenteel draait het club onder leiding van een interim bestuur. Deze mensen stellen zich tevens beschikbaar voor het
komende bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit Dennis Veeling (voorzitter), Marco Slijters (penningmeester), Herma Damhuis (secretaris), Menno Douwes, Henk Ender, John Molenmaker, André van Tongeren en Gert Bouwman. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich minimaal 15 minuten voor aanvang van de vergadering melden door middel van een
schriftelijke kandidatuurstelling.

Agendapunten tijdens de vergadering
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2002
4. Financieel verslag 2002
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
7. Plannen voor 2003
8. Begroting 2003
9. Aanstelling nieuwe kascommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting

Agendapunten kunnen minimaal 7 dagen voor aanvang bij het bestuur worden ingediend. De vergadering begint om 20.30 uur.

Redactie BHZ-Net / BAS Judo

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht

Copyright © 2022 | All Rights Reserved

Realisatie: Sybit - Software op Maat