Home

Lidmaatschap

Contributie

De contributie voor judoka`s is:
- Leden tot 10 jaar = € 12,50*
- Leden van 10 tot 18 jaar = € 15,00*
- Leden vanaf 18 jaar = € 17,50*

De proeflessen zijn gratis. Men mag drie maal mee doen om te kijken of men het leuk vind, daarna zal men moeten beslissen of men deze sport wil gaan beoefenen.

* jaarlijkse prijswijziging voorbehouden

Inschrijfformulier Bas Judo

Wil je je aanmelden bij onze club donwload het onderstaande inschrijfformulier en lever het in bij de trainer op de les!!!

Opzegformulier Bas judo

Opzegging van het lidmaatschap Mocht u van plan zijn om het lidmaatschap van de vereniging BAS-Budo op te zeggen dan kan dat maar op 1 manier. Vul het opzeggings- en opschortingformulie in dat te downloaden is van de website van de vereniging (te vinden hieronder) maar ook bij de trainer te krijgen is in de dojo.
Als u het formulier heeft ingevuld en ondertekend stuur het dan op naar de penningmeester of de secretaris. Opzeggingen worden alleen geaccepteerd als er een originele handtekening op staat want pas dan kan de penningmeester de eventuele SEPA incasso machtiging stop zetten.

De opzegtermijn (art 7 statuten) is vier (4) weken voor de daadwerkelijke opzegdatum die altijd de eerste van de maand is. Deze opzegtermijn is belangrijk omdat de penningmeester de SEPA incasso opdracht in de laatste week van de maand al moet indienen. Dit is nieuw sinds de invoering van SEPA. Dus, wees op tijd met op te zeggen. Denk er ook aan dat als u het opzeggingsformulier naar een ander bestuurslid stuurt dit weer een vertraging oplevert.

Opschorten van het lidmaatschap Er kunnen zich situatie voordoen dat een lid tijdelijk, door een langdurige blessure of anderzijds, geen lessen of wedstrijden kan volgen. Is dat het geval dan kan het lidmaatschap worden aangehouden maar kunnen de maandelijkse betalingen worden opgeschort. Vul het opzeggings- en opschortingformulier in dat te downloaden is van de website van de vereniging (te vinden hieronder) maar ook bij de trainer te krijgen is in de dojo na de les. Als u het formulier heeft ingevuld en ondertekend stuur het dan op naar de penningmeester of de secretaris.
Download:

Inschrijfformulier Judo Bond Nederland

Voor aanmelding bij het JBN (Judo Bond Nederland), gaat u naar onderstaande link:

Opzegformulier Judo Bond Nederland

Voor het afmelden bij het JBN (Judo Bond Nederland) gaat u naar onderstaande link:

Copyright © 2024 | All Rights Reserved

Realisatie: Sybit - Software op Maat