Home

Ledenvergadering BAS Judo

Ledenvergadering BAS Judo 14 februari 2004.  Aanstaande maandag 16 februari om 20:00 uur zal in de judozaal van Het Koetshuis de algemene ledenvergadering van BAS Judo plaatsvinden.

Tijdens de vergadering zullen onder andere het financieel verslag over 2003, een verslag van de kascommissie en de begroting van 2004 aan de orde komen.

Nieuwe voorzitter
Een belangrijk onderdeel van de vergadering is verder de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Scheidend-voorzitter Dennis Veeling heeft aangegeven te stoppen met het voorzitterschap, wegens te drukke werkzaamheden. Eventuele kandidaten kunnen zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering melden door een schriftelijke kandidatuurstelling.

Nieuw examensysteem
Een tweede belangrijk punt van aandacht is het nieuwe examensysteem, dat dit jaar is ingegaan. Dit zogenaamde '100 punten systeem' houdt in het kort in dat eerst 100 punten verdiend moeten worden met wedstrijden, voordat een bandexamen kan worden gedaan. Het is voor te stellen dat u hier de nodige vragen bij heeft - deze kunnen tijdens de vergadering gesteld worden.

De notulen van de jaarvergadering 2003 liggen ter inzage in de judozaal van Het Koetshuis.

Redactie BHZ-Net

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht

Copyright © 2023 | All Rights Reserved

Realisatie: Sybit - Software op Maat